Blog > Komentarze do wpisu

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"powstało w Łęgu 9 października 1904 roku jako pierwsze w gminie {w Czersku w 1910 a w Rytlu w 1924} i było pierwszym klubem skupiającym sportowców Łęga.Zarząd ówczesny stanowili druhowie: Pestka Teodor prezes(naczelnik OSP),Władysław Lipski sekretarz,Waczyński(Warzyński?) naczelnik.Gniazdo liczyło 26 członków. Oprócz działalności sportowej była to kolejna organizacja krzewiąca polskość.
  Do dziś przetrwało niestety bardzo mało pamiątek po tym towarzystwie .Jedną z nich jest zdjęcie z1938 r przedstawiające członków towarzystwa ze swoim sztandarem.
Towarzystwo w swej działalności przeżywało okresy wzlotów i upadków.Po wyzwoleniu w roku 1920 wskrzeszono jego działalność.***Na prezesa wybrano wówczas druha Czarnowskiego,który bardzo intensywnie pracował w myśl idei soklej,zajmowano się tronowaniem boksu,zapasów,wykonywano ćwiczenia na drążku,poręczach,ćwiczono także parę sztuk teatralnych.Organizowano także pokazy przed publicznością ,z pieniędzy zebranych podczas sprzedaży biletów kupowano sprzęt do ćwiczeń.Po wyjeździe druha Czarnowskiego  do Chojnic,życie w "gnieździe"zaczęło podupadać,sytuacja zmieniła się gdy stanowisko prezesa objął druh Antoni Zalewski.
(o popularnym przezwisku ZAJĄC od 1933do1939 i od 1945 do 1962 roku kierownik szkoły podstawowej w Łęgu)
Wtenczas Towarzystwo Gimnastyczne zaczęło rozkwitać ,(ponownie) regularnie odbywały się ćwiczenia,członkowie brali aktywny udział w różnych uroczystościach narodowych oraz sportowych.Początkowo członkowie spotykali się w sali pana Czapiewskiego następnie w sali pana Szykowskiego skąd po raz ostatni przenieśli się do sali Mari Główczewskiego gdzie spotkania odbywały się do wybuchu II wojny światowej***

*** A Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" na Pomorzu 1893-1939,Bydgoszcz 1997, s 72

( ) dopiski własne

wtorek, 28 listopada 2006, zbyneks1

Polecane wpisy

  • "Teatralny Łąg"

    Wszedłem do naszego Ośrodka Kultury i natrafiłem na spektakl młodzieżowej, czerskiej Grupy M która prezentowała młodym widzom spektakl zatytułowany „Wielk

  • Teodora Kropidłowska

    Dziś parę słów o całkowicie zapomnianej ,u nas ,postaci o znanym i dziś w Łęgu nazwisku: Teodora Kropidłowska urodziła się w Łęgu dnia 28 lutego 1879 roku jako

  • Śp. Ks. Jan Ziemkowski (1874-1934)

    Ks. Jan Ziemkowski urodził się 27 lipca 1874 roku w Kurzętniku powiecie lubawskim w rdzinie mistrza szewskiego Franciszka i Wiktorii z Romanowskich. Po wczesnej