RSS
piątek, 27 stycznia 2006
Urodził się 27 maja 1893 roku w Łęgu z rodzinie Feliksa i Elżbiety z Orlikowskich. W Łęgu też ukończył szkołę elementarną i w 1914 roku ukończył seminarium nauczycielskie w Kościerzynie. Pierwszą pracę podjął 1 kwietnia 1914 roku w szkole podstawowej w Stężycy koło Kartuz, potem przeniesiony do szkoły podstawowej w Kuźnicy na Półwyspie Helskim, gdzie pracował do czasu powołania do służby wojskowej w 1915 (lub 1917?) roku.
niedziela, 22 stycznia 2006
Ks. Emil Bronisław Sowiński urodził się 29 XI 1886 r w Łęgu jako starszy syn Józefa Sowińskiego i Józefy z Lipskich. Ochrzczony został w miejscowym kościele 5 XII 1886 .Uczęszczał do szkoły powszechnej w Łęgu.
piątek, 20 stycznia 2006
Ks. Augustyn Worzałła (lub jak odnotowują inne źródła Worzała ?) urodził się7. 07.1836 {wg napisu ma grobie i Prof.J.Borzyszkowskiego we wstępie do "Sowizdrzół u Krebanów"w 1837?} w Łubianie koło Kościerzyny,jako syn Marcina i Ewy z domu Kaszubowskiej, w rodzinie chłopskiej.Jego rodzicami chrzestnymi byli :posiadający 147 hektarów ziemi Adam Felskowski i żona łubiańskiego nauczyciela Anna Wolter.
poniedziałek, 16 stycznia 2006
""Dnia 14 stycznia 1894r.zebrała się na sali pana Szmaglińskiego znaczna liczba obywateli z Łęga i okolic w celu założenia Towarzystwa. Zebraniu przewodniczył pan Teodor Pestka ,który powołał do pióra pana Szmaglińskiego z Czerska ,na ławników zaś panów Lipskiego i Pawła Bruskiego {organistę}z Łęga.
środa, 11 stycznia 2006
Z trzecią legendą dotyczącą obrazu Matki Boskiej Łaskawej, Łęskiej jest pewien problem. Są 2 sprzeczne wersje dotyczące miejsc i opisywanych zdarzeń .Teodor Pestka tak opisuje to wydarzenie :Po wyoraniu obrazu z ziemi na miejscu gdzie go znaleziono wybudowano nowy kościół. "Gdy nowy kościół był już skończony i przeniesiono obraz do niego, wtedy w nocy obraz ów uszedł z nowego kościoła na stare miejsce skąd był wzięty .Gdy się to kilka razy powtórzyło ,rozpoznano ,iż to jest wola Matki Boskiej ,aby tam kościół pobudowany lub też powiększony został i wedle tej wskazówki postąpiono."

Kolejna legenda dotycząca obrazu Matki Boskiej Łaskawej, Łęskiej zaczyna się w roku 1655.To czas potopu szwedzkiego który nie oszczędził i Łęga. Mieszkańcy w obawie przed rabunkiem i prześladowaniami wojsk agresora schronili się w pobliskiej puszczy. Tych którzy nie zdążyli się schronić czekała śmierć .Jednak w końcu szwedzka nawałnica przeszła. Polska zwyciężyła ,Szwedzi zaczęli się z naszego kraju wynosić do Łęga dotarła wieść że Matka Boska w swym częstochowskim obrazie cudem uratowała swój kraj od upadku. Tak i ludzie zaczęli się wynurzać z ukrycia. Gdy poszli do kościoła aby podziękować za ocalenie cudnemu obrazowi ze smutkiem znaleźli zrabowaną świątynię. Obrazu bożej rodzicielki z dzieciątkiem też nie znaleziono. Wielka żałość i smutek zapanował po utracie tego wizerunku. Szukano go wszędzie lecz nadaremno. Nie widząc innej rady sprawili sobie inny wizerunek Madonny. "Ludzie którzy z dalekich stron przychodzili na to cudowne miejsce, aby się ukorzyć przed cudownym obrazem, z żalem wracali nie z nalawszy owej świętości " Gdy minęło kilka lat od czasu gdy obraz znikł i jak sądzono został zrabowany ,pewnego dnia " orał jeden obywatel w południe we woły na ogrodach za Łęgiem ,które to miejsce nazywano wtenczas Barwikiem. Naraz gdy zawracał pługiem, wypchał z ziemi obraz i rozpoznał ,że to ów cudowny obraz, który wcale nie był uszkodzony i tak ślicznie wyglądał, jak przedtem, choć już kilka lat leżał w ziemi...."Ze śpiewem zaniesiono obraz do kościoła radując się z odnalezienia swego utraconego skarbu.

Na podstawie" Historii Łęga "Teodora Pestki-Łąg w listopadzie 1897.r -{ maszynopis}

poniedziałek, 09 stycznia 2006
Legenda dotycząca budowy pierwszego kościoła w Łęgu przenosi nas w XIV wiek. Jak pisał datując swe opowiadanie na listopad 1897 r. Teodor Pestka miejscowy kupiec i kronikarz "wybudowali obywatele kaplice czyli kościół z drzewa bardzo maleńki i to w miejscu ,gdzie Matka Boska objawiła się pewnej niewieście, która przechodząc przez Mościska
wtorek, 03 stycznia 2006
Jak wskazują publikacje najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z okresu wczesnej epoki żelaza tzw. kultury wschodni-pomorskiej[650-100 p.n.e.]. Z tego okresu pochodzi 10 grobów skrzynkowych z płasko łupanych płyt piaskowca.
1 ... 6 , 7 , 8